Általános iskolai oktatás (5-8 osztály)

Az Általános iskolai képzés vagy felzárkóztató képzés folyamán a tanulók megszerzik azokat a szükséges ismereteket elsajátítják azokat a kompetenciákat, amik a szakképzés megkezdéséhez szükségesek. Bármilyen felnőtt, vagy felzárkóztatási igénnyel rendelkező magyar állampolgár részt vehet, aki az általános alsó tagozatos ismeretekkel már rendelkezik. Oktatási rendszerünk segít modulárisan felkészülni a sikeres osztályozó vizsgára. A képzés átlagos időtartama 450 óra, ám a moduláris képzésünknek köszönhetően mindenki saját ütemben tud haladni, így akár sokkal rövidebb idő alatt is megszerezhető ugyanaz a tudás!

Képzési modulok

Matematika

Magyar nyelv és irodalom

Informatika

Történelem és társadalomismeret

Természetismeret

Idegen nyelv

Pályaorientációs előkészítés

A képzés során megszerezhető ismeretek

Matematikai ismeretek:
a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.

Magyar nyelv és irodalom:
magabiztos írás-olvasás, a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.

Informatika:
tudja kezelni az alapvető informatikai eszközöket, ismeri a szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjait, tud az interneten keresni és levelezni.

Történelem és társadalomismeret:
ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények szerepét.

Természetismeret:
ismeri a kémia, fizika, biológia és a földrajz témaköreit, ezeket felismeri a hétköznapi tapasztalatokban, illetve környezetében.

Idegen nyelv:
megért és válaszol tagoltan feltett, egyszerű, önmagát és közvetlen környezetét érintő kérdésekre, tud köszönni, bemutatkozni, és elemi szükségleteit ki tudja fejezni. El tud olvasni egyszerű tájékoztató feliratokat, ki tud tölteni egy személyes adatait kérő űrlapot.

Pályaorientáció:
ismeri saját képességeit, lehetőségeit a munka világában, rendelkezik a munkavállaláshoz szükséges pozitív jövőképpel.