Oktatási rendszerünk

Nem egészen egyedülálló megoldással dolgozunk, hiszen az ötlet már régóta létezik, ám a technológia és a humán oktatási rendszerek fúziója elsőként 2011ben valósult meg a Khan Academy online iskola, amit a Stanford University új oktatási programja segítségével visznek véghez. Jelenleg legalább 4 millió tanulója van és legalább 275 ezren végzik online a középiskolát. (The New York Times)

A hagyományos oktatási  rendszer már elavult, és ezt nagyon sok neves kutató erősíti meg, hiszen nem stimulálják kellőképpen az ifjú elméket, nincs lehetőség a gyengébbek felzárkóztatásához és a tehetségesebb tanulók erőteljesebb terheléséhez. A tanárok csak leadják a tananyagot, nem pedig oktatják. Ne keltik fel eléggé a tanulók érdeklődését, alapvető kíváncsiságuk nem fordítják az irodalom, a matematika a fizika érdekes világai felé, csak szárazon számonkérnek.

Végleg szakítottunk az elavult módszertannal és online oktatási rendszerünk lehetővé teszi a teljes felkészülést érettségire, szakmai képzésekre és még főiskolára is. A tananyagon nem változtathatunk, de érdekesebbé lehet tenni, sőt szórakoztatóbbá is, hiszen egy-egy kötelező olvasmányt akár meg is lehet nézni videón, vagy hangoskönyven végighallgatni egy buszos utazással majd pedig a hozzá tartozó műelemzést is. A könnyített és tematikus módszertanunk segít felkészíteni akkor is ha diszlexiás vagy, esetleg nincs időd. Ha pedig túl száraznak és érthetetlennek találod az anyagot, akkor csak rá kell klikkelned egy tanárra, aki minden kérdésedre részletes magyarázatot ad akár szórakoztató videókkal is.

Nem vagy bezárva egy tanteremben, hanem a tanterem igazodik hozzád.

Akik esetleg választás előtt behatóbban szeretnék ismerni a rendszert olvassanak tovább!

Amint felvételt nyernek Online-iskola rendszerbe (lásd: regisztrációs folyamat) a belépőkódok megküldése után tudják is használni a rendszert. Első lépésként az adott képzés tananyagát kell felvenni a rendszeren belül, ahol megtalálható, hogy az adott tárgyakat melyik online tanár fogja vezetni. Nincs létszámkorlát, azaz nem fordulhat elő az, hogy érdeklődés hiányában elmarad az adott képzés, legyen az érettségi vagy főiskola. Ahogy csatlakoznak a rendszerbe az adott képzésbe, úgy kerülnek az "osztálytársak" összeköttetésbe, azaz a rendszer jelzi, ha újabb tag kerül ugyanazon képzésre, így lehetőség van megismerni a csoporttársakat és akár szimpatikus tanulói csoportokat kialakítani, ha egy-egy tárgyra többen akarnak önképző kört indítani. A valós vizsgákat mindig megelőzik a "felkészítő vizsgák" amit a tanuló bármelyik modulzáráskor kérheti, ám egyik modulból vagy tananyagból a másikba csak a megfelelő vizsgák letétele után mehet.